آینه محدب

هیچ محصولی یافت نشد.

آینه محدب

آینه محدب :

یکی دیگر از تجهیزات ترافیکی که اهمیت بسیاری را در کاهش تصادف های جاده ای دارد، آینه محدب هستند. با توجه به اینکه بسیاری از تصادف های اتفاق افتاده در جاده ها هنگام عبور از پیج ها مشاهده می شود، به دلیل نداشتن دید کامل رانندگان به مسیر خود بوده که به این منظور استفاده از این محصول امنیت را در هنگام گذر از پیچ ها افزایش داده و رانندگان می توانند با بهره مندی از این لوازم ترافیکی به راحتی بر مسیر خود تسلط و دید داشته باشند.

انواع مدل آینه های محدب :

 1.  شیشه ای
 • با فرم
 • بدون فرم

2. پلی کربنات

 • با فرم

طراحی استاندارد :

شکل ظاهری این آینه ها به صورت کروی بوده و در تشخیص مسیر به سرنشینان کمک می کند. با توجه به اینکه این محصول در انواع طرح های مختلف تولید و عرضه می شود. از جمله مهمترین ویژگی های این تجهیزات ترافیکی می توان به افزایش وسعت دید رانندگان در نقاط کور و پیچ جاده ای اشاره کرد.

اندازه استاندارد مدل های این محصول :

فرم : به ابروی بالای آینه ها فرم می گویند.

شیشه ای: ( اندازه ها بر حسب سانتی متر است )

 • 25 فاقد فرم
 • 30 فاقد فرم
 • 40 فاقد فرم
 • 50 فاقد فرم
 • 60 دارای فرم و بدون فرم
 • 70 دارای فرم و بدون فرم
 • 80 ذارای فرم و بدون فرم
 • 90 فاقد فرم
 • 100  فاقد فرم

پلی کربنات : ( اندازه ها بر حسب سانتی متر است )

 • 60 فقط با فرم
 • 80 فقط با فرم
اطلاعات بیشتر ...