برچسب ایمنی و ترافیکی

فیلـتر

نمایش 1–24 از 43 نتیجه

برچسب ایمنی و ترافیکی

برچسب های ایمنی و ترافیکی :

برچسب ایمنی و ترافیکی به کلیه علائمی گفته می شود که جهت جلب توجه افراد نسبت به موقعیت هایی که سلامت و ایمنی آنها با خطر مواجه می کند به کار گرفته می شود.

انواع متریال استفاده شده در این محصول :

رنگ های ایمنی :

رنگ هایی با خصوصیاتی ویژه که معانی خاصی را نشان می دهند.

علائم ایمنی :

علائمی که برای رساندن هشدارهای خاص به کار می روند.

علائم مکمل:

توضیح مازاد بر علائم ایمنی جهت وضوح بیشتر در هنگام کار

برچسب شبرنگ :

بر چسب از جنس پی وی سی شبرنگ که طرح و علامت ایمنی بر روی آن چاپ شده و یا برش خورده و نصب شده است و قابلیت ضدآبی در این محصول به کار رفته.

برچسب شب نما :

بر چسب از جنس پی وی سی شبنما که طرح و علامت بر روی آن چاپ شده و یا برش خورده و نصب شده می گردد . قابلیت ضدآبی دارد .نصب در محیط بیرون توصیه نمی شود.

برچسب کاغذی :

بر چسبی از جنس کاغذ معمولی که طرح و علامت بر روی آن چاپ شده است .
قابلیت ضدآبی ندارد .

برچسب روزرنگ :

برچسب از جنس پی وی سی روزرنگ که طرح و علامت بر روی آن چاپ شده و یا برش خورده و نصب شده است .قابلیت ضدآبی دارد .

اطلاعات بیشتر ...